info@pruikbijuthuis.nl

Zorgverzekering

Zorgverzekering

Vanuit de basiszorgverzekering heeft u recht op een vergoeding van uw haarwerk of haarstuk. Deze vergoeding wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Voor 2023 bedraagt de maximale vergoeding vanuit de basisverzekering € 454,50. Bent u aanvullend verzekerd? Dan heeft u mogelijk recht op een aanvullende vergoeding vanuit deze verzekering.

Pruik bij u Thuis ontzorgt u graag volledig en verzorgt voor u de declaratie bij uw zorgverzekeraar. Zowel vanuit de basisverzekering als eventueel vanuit de aanvullende verzekering. Pruik bij u Thuis levert ‘gecontracteerde zorg’. Wij hebben overeenkomsten hebben met alle zorgverzekeraars en dat betekent dat u de maximale vergoeding ontvangt vanuit de basisverzekering. Vanuit de aanvullende zorgverzekering ontvangt u, indien van toepassing, de maximale vergoeding zoals deze door uw zorgverzekeraar is bepaald.

Wat u verder moet weten

Graag wijzen we u nog even op een aantal belangrijke zaken:

  • Voorwaarde voor een vergoeding vanuit uw zorgverzekering is dat uw behandelend arts of specialist hiervoor een machtiging/medische verklaring heeft afgegeven. U ontvangt deze machtiging/medische verklaring* als er een medische noodzaak is voor het dragen van een haarwerk of haarstuk.
  • Het bedrag dat u ontvangt vanuit uw zorgverzekering wordt eerst verrekend met het wettelijk eigen risico. Voor 2022 is het wettelijk eigen risico vastgesteld op € 385,-.
  • Heeft u dit eigen risico nog niet verbruikt? Dan betekent dit dat u zelf een bedrag bij moet betalen. Uw zorgverzekeraar informeert u hierover.
  • Vanuit de aanvullende verzekering vindt er geen verrekening met het wettelijk eigen risico plaats.

*Een medische verklaring wordt in dit geval vaak afgegeven als er sprake is van een behandeling met chemotherapie, u een aandoening of ziekte als alopecia of trichotillomanie heeft, na een operatie of een stressvolle gebeurtenis die haarverlies tot gevolg heeft. Ook wanneer bepaald medicijngebruik haarverlies gevolg heeft, kan een medische verklaring worden afgegeven.